Wanneer het gehoor in belangrijke mate gedaald is heb je recht op een tussenkomst van de mutualiteit.
Hiervoor moet het gehoorverlies voor het oor (de oren) waar je een hoorapparaat wil dragen minstens 40 dB HL bedragen. Er zijn echter een aantal uitzonderingen waarbij je ook met een lichter gehoorverlies een tussenkomst kan krijgen.

tussenkomst mutualiteit hoorapparaat hoortoestel hoortoestellen hoorapparaten 2024 januari RIZIV

Afhankelijk van je leeftijd kan voor een bepaald bedrag een tussenkomst aangevraagd worden bij de mutualiteit. De aanvraag hoef je niet zelf te doen, dit gebeurt door de audioloog na de proefperiode! Pas wanneer de aanvraag goedgekeurd wordt door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds kan je de tussenkomst krijgen.

prijs hoortoestel tussenkomst terugbetaling mutualiteit 1 of 2 hoorapparaten

Bij een symmetrisch gehoorverlies is meestal een aanpassing met 2 hoorapparaten aan te raden. Afhankelijk van de aard en de graad van het gehoorverlies moet een keuze gemaakt worden tussen toestellen in-het-oor of achter-het-oor. Hierbij moet rekening gehouden worden met voorkeuren zoals batterijen of oplaadbare systemen, rechtstreeks connectiviteit met een smartphone/tablet/..., bediening door middel van een app,...
Het beste apparaat is datgene dat het beste past bij uw levensstijl en verwachtingen.

prijzen hoorapparaten hoortoestellen tussenkomst terugbetaling mutualiteit

Wat betreft de prijzen van de hoorapparaten is veel mogelijk. De mutualiteit voorziet een bedrag als tussenkomst waarmee mits goedkeuring hoorapparaten kunnen worden aangekocht met geen of een heel kleine opleg. Dit zijn basistoestellen die wel al een duidelijke verbetering zullen opleveren.
Daarnaast kan men aan een apparaat zoveel spenderen als men wil, maar veel hangt af van de wensen van de gebruiker. Iemand die voor zijn werk alles uit zijn gehoor moet kunnen halen omwille van vergaderingen zal andere wensen hebben dan iemand die zijn tijd bij voorkeur rustig thuis doorbrengt.

Om (potentiële) gebruikers zo goed mogelijk te informeren over de behandeling en hen zo toe te staan om een geïnformeerde beslissing te maken over de behandeling, is het uithangen van de tarieven voor de basishoortoestellen verplicht door het RZIV. Op de affiche hiernaast vindt u volgende informatie:

 • De algemene informatie van de zorgverlener (Jeroen)
 • De conventiestatus (Jeroen is volledig geconventioneerd)
 • De bedragen per verstrekking van:
  • de tussenkomst van de verplichte verzekering
  • het remgeld (wat de patiënt uiteindelijk moet betalen)
  • (indien van toepassing) het maximumsupplement
  • het totaal van deze bedragen
gelukkig met hoorapparaten hoortoestellen prijzen hoorapparaten terugbetaling tussenkomst mutualiteit

Een goed intakegesprek waarbij de noden en tekorten opgesomd worden is belangrijk om tot een keuze te komen van het meest geschikte apparaat om een proef mee te doen. Het aantal hoortoestellen op de markt is immens, vandaar dat een goede preselectie belangrijk is!
Daarnaast is de proefperiode de ideale manier om te testen of het toestel aan de wensen voldoet. De toestellen moeten minstens 14 dagen kunnen worden uitgetest, maar in de praktijk is dit veel te kort.

Een goede proef vraagt tijd waarin regelmatig moet worden afgesproken (elke 2-3 weken) om de ervaringen mee te delen en testen uit te voeren waarna de toestellen fijner kunnen worden afgesteld. Pas wanneer de gebruiker tevreden is, de audioloog het maximum uit het restgehoor heeft gehaald én de testen dit effectief aantonen kan een proef worden afgerond. Een termijn is hier dus moeilijk op te plakken.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie, een antwoord op al uw vragen of een gratis gehoortest mag u steeds een afspraak maken.